FORSIDEFormål

Limfjordsegnens Litteratur Samvirke har til opgave

a. at være forum for drøftelse af aktiviteter, der skal fremme kendskabet til

og arbejdet med den litteratur, der især er knyttet til Limfjordsegnen.

b. at formidle samarbejde mellem de enkelte lokaliteters initiativtagere og

arrangører og på den måde skabe arrangementer med perspektiv ud over

det strengt lokale.

c. at tage initiativer på områder, hvor der ikke findes eksisterende naturlige

arrangører, f.eks. uddeling af litteraturpris, publikationsvirksomhed og

større arrangementer af festivalkarakter.


Her på forsiden vises billeder af nogle af de meget kendte klassiske Limfjordsforfattere.