KONKURRENCE

LIMFJORDSEGNENS LITTERATUR SAMVIRKE

    Novellekonkurrence

fortsætter


men afleveringsfristen er udsat indtil 2021.

Nærmere oplysninger følger senere. LIMFJORDSEGNENS LITTERATUR SAMVIRKE Limfjordsegnen har været en stor inspirationskilde for mange forfattere.

Er den stadig det?

Vil du være med til at vise det og har du en forfatter skjult i maven, så vær med i vores

 


Novellekonkurrence

 

Limfjordsegnens Litteratur Samvirke (LLS) er et forum, der skal fremme kendskabet til den litteratur, som knytter sig til Limfjordsegnen, dog også med udblik til den øvrige danske litteratur. Med dette for øje skal LLS formidle samarbejde mellem områdets litterære selskaber, læsekredse, biblioteker, museer, virksomheder og enkeltpersoner samt grupper. (Se vores hjemmeside: www. litt.dk)

 

I en årrække har Samvirket uddelt en litteraturpris til både kendte forfattere og debutanter.

Med denne konkurrence vil vi i samarbejde med Limfjordsegnens litterære støtteforeninger hjælpe kommende forfattere på vej for samtidig at skabe øget interesse for egnens litteratur, kultur, natur og samfund.

 

Vores tema er Limfjorden som sted for handlingen. Du kan skrive om kærlighed, sociale problemer, klimakrise, kriminalstof og meget andet. Genren vælger du selv. Novellen skal dog være skrevet til voksne.

 

Bedømmelseskomiteen

bestående af 3 medlemmer af LLS bestyrelse, nemlig bestyrelsesformand cand.mag. Lillan Gross, forfatteren Pia Grandjean Odderskov og forfatteren Knud Steffen Nielsen.

 

Det praktiske:

Skrifttypen skal være Times New Roman, 1,5 linjeafstand og max 4 sider.

 

Teksten indsendes på mail til Knud Steffen Nielsen: Knud.steffen@hotmail.com

og Lillan Gross: lg.dk@hotmail.com

Spørgsmål kan rettes til formand Lillan Gross, tlf.nr.: 50898903. Du må også gerne sende en mail.

 

Tidsfrist

Bedømmelseskomiteen skal have modtaget din novelle senest den 31. juli 2020.

 

Præmien

Du får mulighed for at vise dit forfattertalent. Der udvælges kun én novelle.

Præmieoverrækkelsen vil ske ved et særligt arrangement på Hald Hovedgaard, den 4. oktober. ( Udsat )

Din novelle vil blive vist på LLS og støtteforeningernes hjemmeside.

Desuden vil den blive omtalt i lokale aviser

Du vil desuden modtage pengepræmie på 2500,00 kr.

 

Deltagende støtteforeninger er: Johannes V. og Thit Jensens Venner, J.P. Jacobsen Selskabet, Aakjærselskabet, Aksel Sandemose Selskabet, Johannes Buchholtz Selskabet og Lemvig Museum/Thøger Larsen?