BESTYRELSEN

LIMFJORDSEGNENS LITTERATUR SAMVIRKE

BESTYRELSEN

Formand

Lillan Gross

Birkevej 28, Raunstrup, 9670 Løgstør

98 88 72 75/ 50 89 89 03

formand@litt.dklg.dk@hotmail.com

 

Næstformand

Pia Grandjean Odderskov

Næssundvej 786, 7960 Karby

25 54 93 86 

Nformand@litt.dkgrandjeanpia@hotmail.com

 

Kasserer

Per Mouritsen

Kærvej 37, 7870 Roslev

97 57 21 44 /22 30 86 57

Kasserer@litt.dkPer.mouritsen@privat.dk

 

Sekretær  

Elsebeth Møller

Østergade 24, 9574 Bælum

30 24 94 83

sekretaer@litt.dk / elsebethmoeller24@gmail.com

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:


Svend Sørensen

Skovstedvej 33, 7700 Thisted

Tlf. 97 98 55 96

Skovsted33@gmail.com

 

Knud Steffen Nielsen

Lyngen 16, Glyngøre, 7870 Roslev

60 12 42 13

Knud.steffen@hotmail.com

 

Annmarie Langballe

Ahornvænget 14B, 7800 Skive

97 52 64 84 / 25 79 22 66

annmarie@webspeed.dk


 

1, suppleanter

Mette Lund

Fuglsøparken 32, 7900 Nykøbing Mors

22 40 90 86

mette@lund.mail.dk

 

2, suppleanter og webmaster

Henning Linderoth

Præstegårdsvej 29, 7870 Roslev

42 59 20 07

webmaster@litt.dk /Henning@linderoth.dk

 

 

Æresmedlem

Knud Sørensen

Skjelholmvej 2, 7900 Nykøbing Mors

97 72 50 85/ 24 48 94 80

knudsoerensen@dlgpost.dk

 

Revisor

Bo Knudsen

Digevej 21, Sønderho, 6720 Fanø

29 12 14 20

 

Revisor

Mogens Kristensen

Islandsvej 33, 7700 Thisted

97 92 28 36

 

 

Udvalg:


IT og webside:

Lillan Gross

Elsebeth Møller

Henning Linderoth


Revision af vedtægter:

Per Mouritsen

Henning Linderoth


Novellekonkurrence:

Lillan Gross

Pia Grandjean Odderskov

Knud Steffen Nielsen


Sponsor og Annoncer:

Udvalget vil blive nedsat senere