REPRÆSENTANTSKABSMØDE

LIMFJORDSEGNENS LITTERATUR SAMVIRKE

Limfjordsegnens Litteratur Samvirke

Årsberetning 2018/19

 

 

 I lighed med de forrige år vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde.

 

 

Lørdag den 26. maj blev sidste års repræsentantskabsmøde afholdt i Glyngøre på Jamo-huset.  Programmet hed ”Lyriske knuder” - vi var så heldige at kunne bruge lokale forfattere endda forfattere som begge hedder Knud og som samme år fyldte rundt.  En interessant dag, hvor to forskellige lyrikere på allerbedste vis løste op for ”lyriske knuder” Selve repræsentantskabsmødet adskilte sig ikke væsentligt fra forrige år – heller ikke i valg af bestyrelsesmedlemmer bortset fra vi fik valgt Henning Linderoth ind – så vi endelig kunne nedsætte en gruppe, der var parat til at tage hul på hjemmesiden. 

 

Fredag 17. august afholdte vi bestyrelsesmøde hos Knud Sørensen i Nykøbing.  De sidste løse tråde vedr. litteraturdagen og litteraturprisen blev fastlagt.

 

Søndag 23. sept. Var der litteraturdag på Johannes V. Jensen Museet i Farsø. ”Thy – Længslernes Land” hed programmet og vores foredragsholdere var Museumsleder Jytte Nielsen og Else Bisgaard fra Thisted.

 

Torsdag den 11. oktober nyt bestyrelsesmøde hos Lillan Gross i Ravnstrup/Løgstør.

Samme dag lige efter bestyrelsesmødet satte web.gruppen ( Per Mouritsen, Henning Linderoth, Knud Steffen Nielsen og Annmarie Langballe - sig sammen mhp. hjemmesiden og køb af domænenavn – www.litt.dk. Ligeledes var De litterære Selskaber oppe til debat...som altid hektisk og med delte meninger. Vi var dog alle enige om at Lillan brunch var overdådig.

 

Søndag den 4. november uddeltes i årets litteraturpris i forfatter Aksel Sandemoses navn og prisen på 10.000 kr. gik til forfatter for tidligere formand for Sandemoseselskabet Bent Dupunt.  Prisen blev uddelt i Støberisalen på biblioteket i Nykøbing Mors. Knud Sørensen motiverede prisen.

 

Onsdag den 27. februar afholdte vi bestyrelsesmøde hjemme hos Henning Linderoth i Jebjerg.  Her blev hjemmesiden naturligvis vent lige så meget som De litterære Selskab.  Aftalen blev at Annmarie Langballe og Henning Linderoth deltog på LLS vegne på deres generalforsamling den 7. marts i Odense.  Såvidt jeg kan forstå blev der ikke vedtaget noget væsentlig, som har berøring med LLS.  Vi er heller ikke noget helt til enighed om vores samarbejde med De lit. Sel. Men mon ikke den nye bestyrelse får hold på det.  Ved samme bestyrelsesmøde gjorde jeg opmærksom på at jeg ville trække mig som formand ved det kommende repræsentantskabsmøde.

Også her blev der rundet af med en overdådig frokost hos Henning.

 

Fredag 26. april var vi en del af Nobelprisoverrækkelsen for skolebørn i Vesthimmerlands Kommune – på Johannes V. Jensen Museet. Vi, det var Knud Sørensen og jeg, havde i lighed med tidligere år været med i voteringsudvalget og jeg forestod selve prisoverrækkelsen og motivering. 

 

Fredag den 10 maj bestyrelsesmøde hos Annmarie Langballe i Skive.  Desværre var godt halvdelen af bestyrelsen ikke til stede men vi dog aftalt af den klassiske forfatter som vi uddeler litteraturprisen 2019 bliver Marie Brendahl. 

Da jeg som bekendt har takket nej til at blive siddende som formand i LLS efter 10 år – og jeg siden bestyrelsesmødet i foråret har adspurgt andre bestyrelsesmedlemmer om der var andre som ønskede at komme i betragtning, fik jeg dagen før ovennævnte bestyrelse et positivt svar fra Lillan Gross, som i lighed med Annmarie Langballe ønsker at stille op til formandsvalget.  Det er således første gang – tror jeg nok – at vi skal have et kampvalg i samvirket.  Jeg vil gentage, det jeg skrev i ref. Fra bestyrelsesmødet 10. maj – at jeg til enhver tid vil bistå den nye formand og fortsat vil blive i bestyrelsen – uanset hvem der bliver formand. 

 

Kommende tiltag i bestyrelsen – er vedligeholdelse af hjemmeside og fundraising.

 

 

Som afgående formand vil jeg atter takke jer alle.  Tak til Knud Sørensen, Per Mourtisen og Svend Sørensen – som har taget turen med alle 10 år.  Tak til jer nye som løbende er kommet til. Tak for jeres tålmodighed og positivitet – det har betydet utroligt meget for mig i alle årerne.  Jeg må vist indrømme, at jeg høre til de formænd som nok ikke altid har været god til at uddelegere, trækker af fra hofte og håber det bedste når showet er i gang. Megen seriøsitet har jeg vist heller ikke stået for men en ting kan jeg sige med 100% sikkerhed – alt vi altid er begyndt til tiden og blevet færdig til tid.

Jeg er at den mening af samvirket vil have godt af at få en nyformand som ser det hele med nye øjne og sætter dagsordenen efter hendes ønske.

 

Det var ordene – godt valg.

 

Pia Grandjean   

 

Foredrag ved Peter Q. Rannes, Hald Hovedgaard.

"Johannes V. Jensen 27 år"

Den afgående formand Pia Grandjean får overrakt en smuk buket af næstformanden Annmarie Langballe.

Den nye formand Lillan Gross  siger tak for valget.