REPRÆSENTANTSKABSMØDE


Limfjordsegnens Litteratur Samvirke


Repræsentantskabsmøde

26. september 2021 på

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, FarsøFormandens beretning for 2019,2020 og 2021

 

Beretning


Vores Repræsentantskabsmøde kan nu endelig finde sted, efter at vi har måttet aflyse og udskyde 2 gange og grunden dertil kender vi alle, nemlig restriktionerne pga Corona-situationen.

Derfor bliver min beretning i dag et tilbageblik på to års forløb, men jeg må desværre skuffe jer -

den bliver ikke dobbelt så lang som ellers – og igen hænger det sammen med den mærkelige tid og situation, vi har været igennem.

 

Vi holdt vort sidste Repræsentantskabsmøde på Skive Museum. Søndag den 26. maj 2019.

Vi begyndte med afholdelse af selve Repræsentantskabsmødet og efter at vi var nået gennem mødets første punkter, nåede vi frem til dette mødes valg af bestyrelse, som var lidt usædvanlig.

Pia Grandjean havde  efter hele10 år som formand meddelt, at hun ikke ønskede at fortsætte på denne post, men ville hellige sig sit forfatterskab helt. Så der  skulle bl.a. vælges en ny formand og vi var to kandidater til posten, nemlig Annmarie Langballe og jeg selv. Men Annmarie trak sig inden afstemningen og jeg blev så valgt som ny formand.  Desuden skulle der –  efter foreningens vedtægter –  vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Knud Steffen Nielsen, Svend Sørensen og jeg selv var på valg, Knud og Svend blev genvalgt og jeg selv var jo allerede valgt. Suppleanterne Mette Lund og Henning Linderoth blev genvalgt, ligeledes Mogens Kristensen og Bo Knudsen som revisorer.

 

Efter den ordinære del gik vi over til den officielle. Centerleder Peter Q. Rannes fra Hald Hovedgaard holdt et foredrag, hvor han især kom ind på sin læsning af Johannes V. Jensens ”Kongens Fald.” Det ville nok glæde en dame her i huset, at han spurgte, om den kan kaldes en roman? Han fremhævede, at afsnittene er skrevet med 20 års mellemrum og at Johannes V. Jensen selv kaldte den for en fortælling.  Så, sagde Peter, det er ikke nogen god roman, men derimod god at læse, hvis man læser den som tableauer!

 

Den 12. juni havde vi bestyrelsesmøde hos mig i Løgstør.

Da vi ikke var fuldtallige til repræsentantskabsmødet, konstituerede bestyrelsen sig på dette møde.

Vi var  glade for, at Pia gerne ville fortsætte i bestyrelsen som næstformand.

Vi fastsatte dato for vores Litteraturdag og diskuterede forfatter besøg og alternativer.

Vi lagde desuden planer for indhentning af bidrag til uddeling af årets Litteraturpris.

Vi drøftede desuden et nyt initiativ, et forslag om at udskrive en Novellekonkurrence. En arbejdsgruppe med Pia, Knud Steffen og Lillan blev nedsat.

Desuden en arbejdsgruppe, Henning, Elsebeth og Lillan, som skal arbejde med samvirkets hjemmeside.

 

Den 27. august hos Knud Steffen i Glyngøre.

De sidste detaljer omkring Litteraturdagen blev sat på plads.

 

Litteraturdag, søndag den 15. september 2019 i Jamohuset, Glyngøre.

Forfatteren Jens Smærup Sørensen holdt foredrag for os om hans nyligt udkomne roman ”Jens.” . Han fortalte om sin barndom og opvækst i landsbyen Staun ved Limfjorden og om hvordan han lærte at bruge sproget.

 

Den 11. oktober have vi bestyrelsesmøde hos Svend på Thisted Museum.

Vi fik planlægningen af uddelingen af årets Litteraturpris på plads

 

Søndag, den 3. november blev årets litteraturpris 2019 uddelt i Plantagehuset i Thisted. Prisen blev uddelt i Marie Bregendals navn til forfatteren Maria Helleberg for romanen ”Kvinderne fra Thy.”Annmarie Langballe motiverede prisen.

Derefter holdt forfatteren en kort takketale. Hun fortalte, at for hende er ”det kvindelige Blik” vigtigt, altså at det er vigtigt at skildre begivenhederne med kvindernes øjne. Hun fortalte også om, hvad begrebet ”Heimat” betød for hende.

  

På bestyrelsesmødet den 25. november, igen hos Svend i Thisted, begyndte vi så at se på og komme med forslag til samvirkes arrangementer i 2020.

Hjemmesidens arbejdsgruppe kunne fortælle, at de havde været på 2 besøg hos Henning og desuden havde arbejdet et par gange hjemme hos Lillan

 

Bestyrelsesmøde hos Per i Roslev den 13. januar. 2020

I løbet af dette møde diskuterede  vi indhold og dato for samvirkes vigtige arrangementer.

Det var først og fremmest Repræsentantskabsmødet i maj, hvortil der blev stillet forskellige forslag.

Vi blev enige om, at jeg skulle kontakte forfatteren Peder Hove for at høre, om han ville holde foredrag for os. Vi ville afholde mødet på Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet i Farsø.  Vi drøftede os en fælles litteraturdag med J.P: Jacobsen Selskabet, og Svend var i kontakt med forfatteren Dy Plambeck. Der blev dog intet endeligt vedtaget endnu, det skulle først ske på et bestyrelsesmøde den 30. marts hos mig i Løgstør.

 

Fra nu af begynder det at blive forvirrende/besværligt

For det første måtte vi aflyse et bestyrelsesmødet hos mig den 30 marts  pga de nye restriktioner.

Vi var dog optimistiske, lavede de nødvendige aftaler og satte vores Repræsentantskabsmøde til den 10. maj på museet her. Nyhedsbrev blev sendt ud.

Det måtte vi aflyse!

 

Corona-situationen så lidt lysere ud i løbet af sommeren 2020 og vi kunne holde bestyrelsesmøde igen her på museet den 22.09.20.

Vi havde planlagt et festligt arrangement på Hald Hovedgaard, hvor vi ville overrække prisen for bedste novelle i vores novellekonkurrence, men vi blev enige om at udsætte. Vi var dog så optimistiske at sætte Fællesforedraget med Dy Plambeck  til den 2.11. i Thisted. Ligeledes satte vi Repræsentantskabsmødet til den 15.11. her på museet.

Desværre havde vi fået meddelelse om, at en af vore revisorer, Mogens, var afgået ved døden.

 

Så skete det igen! Pga den usikre Corona-situation og bestemmelserne ang. mødeantal osv. måtte vi igen udsætte Repræsentantskabsmødet og et bestyrelsesmøde måtte ligeledes vente.

 

Vi måtte indse, at det var umuligt at forudse, hvordan covid-smitten og de medfølgende restriktioner  ville udvikle sig og dermed umuligt at fastsætte datoer for nye arrangementer.

Først den 1. juli 2021 kunne vi holde et bestyrelsesmøde, igen her på museet og det med nyt mod!

Vi fastsatte datoen for repræsentantskabsmødet til i dag og med samme foredragsholder, Peder Hove. Fællesarrangementet med J.P. Jacobsen Selskabet, som også skulle være vores Litteraturdag, er nu – efter en tålmodig indsats fra Svend - fastlagt til den 6.4.22. Novellekonkurrencegruppen har haft flere møder og har efterfølgende sat datoen for prisoverrækkelsen til den 19. november og derfor forlænget deadline til den 30.09. 

I år kan vi ikke nå at uddele en Litteraturpris, men vi er begyndt at diskutere en mulig forfatter.

 

I denne uge, mandag den 20. september, har vi haft en kort bestyrelsesmøde hos mig i Løgstør. Først og fremmest for at få detaljerne omkring arrangementet i dag på plads.

Der blev desuden diskuteret et forslag om ændring af en af vedtægterne. Bestyrelsen foreslår, at vi ændrer vedtægternes §5, således at vi fremover kun vælger 1 revisor.

 

Det var beretningen for 2019, 2020 og 2021

 

 


NYHEDSBREV


Limfjordsegnens Litteratur Samvirke

Repræsentantskabsmødet i år afholdes på

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Søndergade 48, 9640 Farsø

 

Søndag den 26. september 2021 14.00. 


Program for dagen:

 

Kl. 14.00  Velkomst v/formanden for LLS, Lillan Gross.

Kl. 14.10  Foredrag ved forfatter Peder Hove ”Omkring Limfjorden – et causeri                      om egnen og et tilbageblik på forfatterskabet”.

Kl. 15.15  Kaffe og kage. 

Kl. 15.30  Diskussion med og spørgsmål til forfatteren.

Kl. 16.00  Repræsentantskabsmøde iflg. vedtægterne.

Kl. 17.00  Forventet afslutning.

 

Prisen for deltagelse i dette arrangement er 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for andre.

Tilmelding/betaling kan ske til Lillan Gross lg.dk@hotmail.com eller til Per T. Mouritsen per.mouritsen@privat.dk evt. på tlf. 22308657. Beløbet kan betales ved døren eller til Spar Nord Bank, reg. nr. 8510, kontonummer 0007060661. Tilmelding gerne senest den 15.september.

 

Bestyrelsen har vedtaget at forlænge fristen for deltagelse i Novelle konkurrencen. 

Se vores hjemmeside angående novellekonkurrencen.

 

Det er endvidere aftalt med Løgstør Bibliotek, Fredensgade 7, 9670 Løgstør, at prisoverrækkelsen foregår hos dem fredag den 19. november 2021 klokken 16.30.

                                    Forfatter Peder HovePeder Hove og ”Causeri om Limfjordsegnen.”

 

Peder Hove vil i sit foredrag causere om Limfjordsegnen og give et tilbageblik på forfatterskabet. Hans forfatterskab er præget af opvæksten i 1940’erne i Sydthy, hvor han lærte mange særprægede skikkelser at kende. 


Allerede i 1988 fik Peder Hove Thit Jensens Forfatterlegat for sit forfatterskab. 

Begrundelsen var bl.a., at han i sit forfatterskab giver intense psykologiske skildringer af mennesker og af et samfund, som er præget af de barske livsbetingelser i Thy. Senere, da han har bosat sig som lærer i Vendsyssel, kom der flere novellesamlinger om stærke og trodsige mennesketyper herfra.


Peder Hove fremhæver selv novellesamlingen ”Åbent Hav.” Heri indgår 4 fortællinger om mennesker, hvis liv ændrer sig gennem en særlig begivenhed. Spændende er fortællingen om den mystiske og indesluttede færgemand, hvis liv ænder sig dramatisk, da en fremmed dukker op en aften i færgekroen. En anden fortælling er en næsten H.C. Andersen’sk fortælling om en lille pige, som giver en krøbling nyt livsmod.


Hans stil er tæt på mundtlig fortællestil, den er virkelighedstro og han fortæller med stor indlevelse og forståelse for personerne.

Siden hans første novellesamling ”Boddumfolk: 5 fortællinger fra det gamle Thy” udkom i 1969 er det blevet til en lang række novellesamlinger.


En stor indflydelse på hans liv og forfatterskab fik de natlige overflyvninger af engelske bombefly over Thy på vej til angrebsmål i Danmark og Tyskland. Han uddannede sig som pilot og hans forfatterskab omhandler også hans flyverliv og fortællinger om kendte piloter.


For tiden er hans dokumentarroman ”En dag i marts” om Shellhusbombardementet, som også blev hans gennembrud, meget aktuel. Peder Hove siger selv, at han ikke er teknisk interesseret og beretningen er ikke præget af flyvningens tekniske detaljer. Måske derfor er beretningen en page-turner, som man ikke lægger fra sig før sidste side.
                                           "Kære medlemmer af Limfjordsegnens Litteratur Samvirke"


Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen igen ser sig nødt til at udsætte Repræsentantskabsmødet.

Men vi vil selvfølgelig overholde myndighedernes nye regelsæt for forsamlinger og socialt samvær og vil ikke udsætte vores medlemmer for mulig smitte.

Vi håber, at vi ikke skal for langt ind i år 2021, før vi kan invitere til nye arrangementer i LLS.


Med venlig hilsen

Limfjordsegnens Litteratur SamvirkeSom opmuntring og til nydelse, i denne på samvær lidt fattige tid, har vi fået forfatter

Knud Sørensens tilladelse til, at medsende to af hans digte:


"Fjorden" og "På min daglige morgentur" fra digtsamlingen " Inden så længe"Fjorden


Der er skabninger

nogle

med svømmehud mellem tæerne

andre

med finner og gæller

og atter andre

med hænderne på et sejlskibs rat

og for dem alle gælder det

at fjorden er en højere mening

og at den blå farve

er livets farve

 

 

På min daglige morgentur

 

på vejen langs fjorden

møder jeg mange hunde

der er ude at lufte

deres menneske

det menneske

som næppe i dagens løb

ville få en næsefuld frisk luft

hvis ikke hunden

havde snor i det.

 

Jeg får tit

en god samtale med mennesket

men

 nu og da sender en hund

et vredt bjæf i min retning

hunde

kan åbenbart ikke lide

et fritgående menneske.
Repræsentantskabsmøde

afholdes 15. november 2020


Nærmere oplysninger om dagens program følger snarest

Litteraturdag 2020

er udsat.

Nærmere oplysninger følger senereArrangement på Hald Hovedgaard søndag den 4. oktober 2020 er udsat. 

Nærmere oplysninger følger senere

Udskydelse af Repræsentantskabsmødet og Litteraturdagen

 

LLS bestyrelse må desværre udskyde Repræsentantskabsmødet og foredraget med Peder Hove den 10. maj på grund af myndighedernes forbud mod afholdelse af større forsamlinger. Vi kan først fastsætte en ny dato, når myndighederne giver meddelelse om forsamlingsforbuddets ophør.


Vi er dog optimistiske og regner fortsat med at kunne overrække prisen for bedste novelle i vores Novellekonkurrence den 4. oktober på Hald Hovedgaard.

Så novellekonkurrencen fortsætter uændret!


Vi afholder vores årlige Litteraturdag i fællesskab med J. P. Jacobsen Selskabet den 2. november i Thisted. Forfatter Dy Plambeck vil fortælle om sit forfatterskab.

Der vil blive udsendt mere information om arrangementerne, når datoerne står endeligt fast.


NYHEDSBREV


LIMFJORDEGNENS LITTERATUR SAMVIRKERepræsentantskabsmødet i år afholdes på

Johannes V. Jensen og Thit Jensen Museet, Søndergade 48, 9640 Farsø

 

Søndag den 10. maj 2020 kl 14.00 


 

Program for dagen:

 

Kl. 14.00  Velkomst v/formanden for LLS, Lillan Gross.

Kl. 14.10  Foredrag ved forfatter Peder Hove ”Omkring Limfjorden – et causeri om 

               egnen og et tilbageblik på forfatterskabet”.

Kl. 15.15  Kaffe og kage. 

Kl. 15.30  Diskussion med og spørgsmål til forfatteren.

Kl. 16.00  Repræsentantskabsmøde iflg. vedtægterne.

Kl. 17.00  Forventet afslutning.

 

Prisen for deltagelse i dette arrangement er 50 kr. pr. deltager og 75 kr. for andre.

Tilmelding/betaling kan ske til Lillan Gross lg.dk@hotmail.com eller til Per T. Mouritsen per.mouritsen@privat.dk evt. på tlf. 22308657. Beløbet kan betales ved døren eller til Spar Nord Bank, reg. nr. 8510, kontonummer 0007060661. Tilmelding gerne senest den 6. maj.

 

PS: Hvis Coronavirus restriktionerne forlænges ind i maj måned vil repræsentantskabsmødet måske blive aflyst. Nyt nyhedsbrev vil så blive udsendt.

 

Bestyrelsen har vedtaget at udskrive en novellekonkurrence. Der er sammen med dette Nyhedsbrev vedlagt særskilt oplysning om novellekonkurrencens betingelser, forudsætning m.v. 

        

                                                       Peder Hove: ”Causeri om Limfjordsegnen.”     
Peder Hove vil i sit foredrag causere om Limfjordsegnen og give et tilbageblik på forfatterskabet. Hans forfatterskab er præget af opvæksten i 1940’erne i Sydthy, hvor han lærte mange særprægede skikkelser at kende. 

Allerede i 1988 fik Peder Hove Thit Jensens Forfatterlegat for sit forfatterskab. 

Begrundelsen var bl.a., at han i sit forfatterskab giver intense psykologiske skildringer af mennesker og af et samfund, som er præget af de barske livsbetingelser i Thy. Senere, da han har bosat sig som lærer i Vendsyssel, kom der flere novellesamlinger om stærke og trodsige mennesketyper herfra.


Hans stil er tæt på mundtlig fortællestil, den er virkelighedstro og han fortæller med stor indlevelse og forståelse for personerne.

Siden hans første novellesamling ”Boddumfolk: 5 fortællinger fra det gamle Thy” udkom i 1969 er det blevet til en lang række novellesamlinger.

Peder Hove fremhæver selv novellesamlingen ”Åbent Hav.” Heri indgår 4 fortællinger om mennesker, hvis liv ændrer sig gennem en særlig begivenhed. Spændende er fortællingen om den mystiske og indesluttede færgemand, hvis liv ænder sig dramatisk, da en fremmed dukker op en aften i færgekroen. En anden fortælling er en næsten H.C. andersensk fortælling om en lille pige, som giver en krøbling nyt livsmod.


En stor indflydelse på hans liv og forfatterskab fik de natlige overflyvninger af engelske bombefly over Thy på vej til angrebsmål i Danmark og Tyskland. Han uddannede sig som pilot og hans forfatterskab omhandler også hans flyverliv og fortællinger om kendte piloter.

Hans erindringer om flyverlivet er fortalt i bogen ”Himmelspor.” Forfatteren fremhæver også gerne fortællingen ”Den lange vej” om RAF-piloten Jørgen Thalbitzer.


For tiden er hans dokumentarroman ”En dag i marts” om Shellhus-bombardementet, som også blev hans gennembrud, meget aktuel. Peder Hove siger selv, at han ikke er teknisk interesseret og beretningen er ikke præget af flyvningens tekniske detaljer. Måske derfor er beretningen en page-turner, som man ikke lægger fra sig før sidste side.


                                          


Limfjordsegnens Litteratur Samvirke

Årsberetning 2018/19

 

 

 I lighed med de forrige år vil jeg takke bestyrelsen for det gode samarbejde.

 

 

Lørdag den 26. maj blev sidste års repræsentantskabsmøde afholdt i Glyngøre på Jamo-huset.  Programmet hed ”Lyriske knuder” - vi var så heldige at kunne bruge lokale forfattere endda forfattere som begge hedder Knud og som samme år fyldte rundt.  En interessant dag, hvor to forskellige lyrikere på allerbedste vis løste op for ”lyriske knuder” Selve repræsentantskabsmødet adskilte sig ikke væsentligt fra forrige år – heller ikke i valg af bestyrelsesmedlemmer bortset fra vi fik valgt Henning Linderoth ind – så vi endelig kunne nedsætte en gruppe, der var parat til at tage hul på hjemmesiden. 

 

Fredag 17. august afholdte vi bestyrelsesmøde hos Knud Sørensen i Nykøbing.  De sidste løse tråde vedr. litteraturdagen og litteraturprisen blev fastlagt.

 

Søndag 23. sept. Var der litteraturdag på Johannes V. Jensen Museet i Farsø. ”Thy – Længslernes Land” hed programmet og vores foredragsholdere var Museumsleder Jytte Nielsen og Else Bisgaard fra Thisted.

 

Torsdag den 11. oktober nyt bestyrelsesmøde hos Lillan Gross i Ravnstrup/Løgstør.

Samme dag lige efter bestyrelsesmødet satte web.gruppen ( Per Mouritsen, Henning Linderoth, Knud Steffen Nielsen og Annmarie Langballe - sig sammen mhp. hjemmesiden og køb af domænenavn – www.litt.dk. Ligeledes var De litterære Selskaber oppe til debat...som altid hektisk og med delte meninger. Vi var dog alle enige om at Lillan brunch var overdådig.

 

Søndag den 4. november uddeltes i årets litteraturpris i forfatter Aksel Sandemoses navn og prisen på 10.000 kr. gik til forfatter for tidligere formand for Sandemoseselskabet Bent Dupunt.  Prisen blev uddelt i Støberisalen på biblioteket i Nykøbing Mors. Knud Sørensen motiverede prisen.

 

Onsdag den 27. februar afholdte vi bestyrelsesmøde hjemme hos Henning Linderoth i Jebjerg.  Her blev hjemmesiden naturligvis vent lige så meget som De litterære Selskab.  Aftalen blev at Annmarie Langballe og Henning Linderoth deltog på LLS vegne på deres generalforsamling den 7. marts i Odense.  Såvidt jeg kan forstå blev der ikke vedtaget noget væsentlig, som har berøring med LLS.  Vi er heller ikke noget helt til enighed om vores samarbejde med De lit. Sel. Men mon ikke den nye bestyrelse får hold på det.  Ved samme bestyrelsesmøde gjorde jeg opmærksom på at jeg ville trække mig som formand ved det kommende repræsentantskabsmøde.

Også her blev der rundet af med en overdådig frokost hos Henning.

 

Fredag 26. april var vi en del af Nobelprisoverrækkelsen for skolebørn i Vesthimmerlands Kommune – på Johannes V. Jensen Museet. Vi, det var Knud Sørensen og jeg, havde i lighed med tidligere år været med i voteringsudvalget og jeg forestod selve prisoverrækkelsen og motivering. 

 

Fredag den 10 maj bestyrelsesmøde hos Annmarie Langballe i Skive.  Desværre var godt halvdelen af bestyrelsen ikke til stede men vi dog aftalt af den klassiske forfatter som vi uddeler litteraturprisen 2019 bliver Marie Brendahl. 

Da jeg som bekendt har takket nej til at blive siddende som formand i LLS efter 10 år – og jeg siden bestyrelsesmødet i foråret har adspurgt andre bestyrelsesmedlemmer om der var andre som ønskede at komme i betragtning, fik jeg dagen før ovennævnte bestyrelse et positivt svar fra Lillan Gross, som i lighed med Annmarie Langballe ønsker at stille op til formandsvalget.  Det er således første gang – tror jeg nok – at vi skal have et kampvalg i samvirket.  Jeg vil gentage, det jeg skrev i ref. Fra bestyrelsesmødet 10. maj – at jeg til enhver tid vil bistå den nye formand og fortsat vil blive i bestyrelsen – uanset hvem der bliver formand. 

 

Kommende tiltag i bestyrelsen – er vedligeholdelse af hjemmeside og fundraising.

 

 

Som afgående formand vil jeg atter takke jer alle.  Tak til Knud Sørensen, Per Mourtisen og Svend Sørensen – som har taget turen med alle 10 år.  Tak til jer nye som løbende er kommet til. Tak for jeres tålmodighed og positivitet – det har betydet utroligt meget for mig i alle årerne.  Jeg må vist indrømme, at jeg høre til de formænd som nok ikke altid har været god til at uddelegere, trækker af fra hofte og håber det bedste når showet er i gang. Megen seriøsitet har jeg vist heller ikke stået for men en ting kan jeg sige med 100% sikkerhed – alt vi altid er begyndt til tiden og blevet færdig til tid.

Jeg er at den mening af samvirket vil have godt af at få en nyformand som ser det hele med nye øjne og sætter dagsordenen efter hendes ønske.

 

Det var ordene – godt valg.

 

Pia Grandjean   

 

Foredrag ved Peter Q. Rannes, Hald Hovedgaard.

"Johannes V. Jensen 27 år"

Den afgående formand Pia Grandjean får overrakt en smuk buket af næstformanden Annmarie Langballe.

Den nye formand Lillan Gross  siger tak for valget.